Om forbundet


 

Norges Skøyteforbund (NSF) ble stiftet 27. februar 1893.  

Norges Skøyteforbund administrerer is-idrettene hurtigløp, kortbaneløp, kunstløp og «inline skating» – rulleskøyter. I tillegg kan langløp på skøyter nærmest sees på som en egen gren. NSF er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, det internasjonale skøyteforbundet – ISU (International Skating Union) og det internasjonale rulleskøyteforbundet – Federation International de Roller Skating (FIRS)

Norges Skøyteforbund
E-post
Postadresse:
0840 OSLO
Telefon: 21 02 97 20

Bank: DnB NOR - konto 5134.06.09550


 

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Kontakt osshttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kontaktossNavigasjon på siden
Organisasjonhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/rekruttering.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Lists/Kontaktliste/Navigasjon på siden
Lover og reglerhttps://skoyte.klubb.nif.no/Tiles/lover_regler.png
https://skoyte.klubb.nif.no/dokumentarkiv/sider/LoverOgRegler.aspxNavigasjon på siden
Dokumenterhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
Dokumentarkiv for området
https://skoyte.klubb.nif.no/dokumentarkiv/Sider/Hjem.aspxNavigasjon på siden
Lisenshttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/lisenser.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Forbundstingethttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/spillerstall.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundstinget.aspxNavigasjon på siden

 Sponsorer

 

 

https://www.2xu.no/2XU
http://eterni.noETERNI
http://www.kia.comKIA
https://www.leroyseafood.com/Forbruker/Forside/Lerøy
http://www.polar.com/nbPolar Pulsklokker
https://www.scandichotels.no/Scandic Hotels

 Samarbeidspartnere

 

 

http://www.idrettsbutikken.no/Sk%C3%B8yteforbundetIdrettsbutikken.no
http://www.renutover.no/Ren Utøver
#Samarbeidspartnere