Vellykket skøyteting i Bergen

Svenn Erik Ødegaard
14.06.2017
Skøytetinget 2017 ble avholdt i Bergen 09.-11. juni 2017. Tinget ble avsluttet søndag med at avtroppende president overlot vervet til den nye presidenten Mona Adolfsen.Tingforhandlingene som startet fredag ettermiddag, ble gjennomført med gode diskusjoner uten store konfrontasjoner. Størst oppmerksomhet fikk forslaget fra Sportsklubben Falken om innføring av 100 meter. 

Aftenpostens oppslag om innføring av 100 meter.

Valgkomitèen hadde gjort et meget godt forarbeid, og la fram en fyldig redegjørelse av sin innstilling. Valgkomitèens innstilling fikk 100 % oppslutning av tingdelegatene.

NSF's styre: foran fra venstre, Christine Isaksen, Mona Adolfsen og Kari Amble. Bak fra venstre Bjørn Pettersen, Marcel L. Vanberg, Ståle Njåtun og Nils Harald Brattgjerd. Ikke tilstede Vibeke Morken og Frode Bøhm.

NSF styre og komitèer i perioden 2017-2019

Protokollen for Skøytetinget 2017 er ferdig og signert.

Protokoll Skøytetinget 2017