Utlysning av post 3-midler for 2017

Lasse Sætre
24.10.2017
Tildeling av post3-midler i 2017
Post3-midler er et tilskudd fra Norges idrettsforbund med målgruppene barn (6 – 12 år), ungdom (13-19 år) og klubbutvikling (bl.a. trenerutvikling, lederutvikling) som bidra til bredden.

1. Norges Skøyteforbund vil stå direkte ansvarlig for:

- Aktivitet med målgruppen ungdom (Sammen mot toppen, Jenteløftet, Gutteløftet og Skøytecamp]

 - Skøytefaglig utvikling i klubbene (trenerutvikling, dommerutvikling, arrangementsutvikling)

 

2. Norges Skøyteforbund ønsker at klubbene bidrar med:

 a. Aktivitet med barn som er hovedmålgruppe

 b. Organisasjonsutvikling i klubbene (bl.a. klubbutvikling)

 c. Treningssamlinger, barn og ungdom

 d. Utdanning av nye trenere

 e. Tilrettelegging for funksjonshemmede

 

Klubbene kan søke på følgende tiltak innen 2.a – 2.e.:

• Skøyteskole

• Klubbutvikling i samarbeid med idrettskrets/idrettsråd/særforbund

• Treningssamlinger arrangert av klubb/klubber for barn og ungdom

• Trenerutdanning (Trenerløypa)
• Tiltak for grupper som i dag er svakt representert i idrettslaget

 

Prosjekter som faller utenfor ordningen:

• Støtte til utstyr

• Støtte til markedsføring

• Tiltak som er organisert utenfor de lokale idrettslagene

 

Søknadskrav:

• En kort beskrivelse av tiltaket og hva man har/ønsker å oppnådd/oppnå med tiltaket. (Gjelder for kalenderåret 2017.)

• Budsjettet. Det forventes at klubb stiller opp med egne midler i form av dugnadsarbeid, egenandel til lokalleie, godtgjørelse til evt. trener osv. Det forventes også at deltakere betaler egenandel i større arrangement.

Vi ønsker søknadene inn innen 30.11.2017. Søknadene sendes til:

post3@skoyteforbundet.no

Vennlig hilsen

Norges Skøyteforbund