Spillemidler til utstyr 2017

Svenn Erik Ødegaard
12.09.2017
Norges Idrettsforbund skal i år fordele totalt 34,4 millioner kroner til utstyrsanskaffelser i idretten. Dette er en økning på fem millioner fra i fjor.

Alle idrettslag vil motta en e-post med informasjon om dette i løpet av september.

Årets søknadsfrist er 18. oktober.

Her kan du lese mer om hvordan ditt lag søker og hvilken type utstyr som er inkludert i ordningen:

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/slik-soker-ditt-idrettslag-om-spillemidler-til-utstyr/