Sommerleir i Trondheim

Svenn Erik Ødegaard
22.06.2017
Trondheim Kortbaneklubb har fastsatt datoen for årets sommerleir. Kortbane sommerleiren blir i Trondheim 25.-27. august.  Mer informasjon samt påmelding vil komme etter hvert. Sett av datoen allerede nå!