NY SKØYTEBOK - "Triumfer på isen"

Svenn Erik Ødegaard
29.11.2017
Boka inneholder epokegjørende treningsopplegg i norsk skøytesport, skøyterevolusjonen 1963-65 og den siste storhetstiden 1990-94 i tillegg til overførbare prinsipper fra toppidrettskultur til næringslivsledelse. Totalt 208 sider.

​Boken gir leserne en grunnleggende treningsforståelse og en historisk oversikt over utviklingstrekk fra skøyterevolusjonen i 1963 og fram til i dag.

Forfattere: Per Ivar Moe, Hans Trygve Kristiansen, Steinar Åge Brenden.

Vilkår bestilling/forsendelse
* Pris pr bok kr. 199,-.
* Forsendelse i posten pr. bok vil koste kr. 38,-
* Betaling pr bok inkl. postforsendelse kr. 237,- til «Skøytekonto» i DnB, kontonr: 1210.70.86399
* Boka bestilles hos Steinar Åge Brenden på e-mail: brensaa@getmail.no med opplysninger om navn, adresse, antall bøker bestilt og bekreftelse på betaling.