NIF varslingskanal

Svenn Erik Ødegaard
31.01.2018
NIF ønsker at alle er kjent med at NIF har etablert en varslingskanal der enhver kan varsle om kritikkverdige forhold i NIFs virksomhet.

Idrettsstyret har oppnevnt NIFs juridiske avdeling som mottaksorgan for varsler. Alle varsler skal enten sendes via varslingskanalen eller på epost til varslinger@idrettsforbundet.no.

Varslene vil behandles konfidensielt.

For mer informasjon om rutinene, se her.

NSF oppfordrer alle kretser og klubber til å informere om varslingskanalen til sine ansatte, tillitsvalgte, trenere, utøvere og andre som bør kjenne til varslingskanalen.  

Generelle spørsmål om forhold knyttet til varslingskanalen kan sendes til NIFs juridiske avdeling på lovsaker@idrettsforbundet.no