Koordinator og utvikler – stilling ledig i Norges Skøyteforbund

Halvor Lauvstad
07.04.2017
Norges Skøyteforbund har 5 grener i sitt forbund; kunstløp, hurtigløp, kortbane, inline og roller derby. NSF har en felles administrasjon for disse fem grenene.

NSF søker en person som skal ha administrativt ansvar for kunstløp og roller derby samt ta del i felles oppgaver i NSFs administrasjon og på sikt kunne drive utvikling av Norges skøyteforbunds organisasjon på klubb, krets og forbundsnivå. Stillingen er i utgangspunktet en 50% stilling, men utvidelse til en større stilling kan være aktuelt dersom NSFs behov og økonomi gir rom for dette.

 

Arbeidsoppgaver

 • Administrativt ansvarlig for kunstløp og roller derby herunder blant annet:
  • Ansvar for utarbeidelse av nasjonale terminlister
  • Brukerstøtte i NIFs IT system for klubb, arrangør/ arrangement; Sportsadmin. Herunder legge inn nasjonale stevner for arrangørklubb.
  • Lisensoppfølging og – kontroll
 • Forbundets kontaktperson internasjonalt og nasjonalt (mot kretser og klubber).
 • Inngå i arrangementskomite og/ eller bistå med administrativ støtte ifb med internasjonale arrangementer.
 • Kontaktperson/ bindeledd mellom den enkelte grens tekniske komite med underliggende ledd og NSF adm
 • Publisere relevante saker/ stoff om de respektive grenene på NSFs nettsider, sportsadmin og andre publiseringskanaler
 • Ansvarlig for klubboverganger i respektive grener
 • Bistå med planlegging og gjennomføring av NSF Ledermøter og Ting ihht avtale med gensek.
 • På sikt bidra til gjennomføring av klubbutviklingstiltak.
 • Andre oppgaver utfra NSFs behov og avtale.

   

  Kvalifikasjoner
 • God kunnskap om norsk og internasjonal idrett organisatorisk
 • Inngående kunnskap om kunstløp
 • Beherske norsk og engelsk svært godt både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra prosjektplanlegging og gjennomføring
 • Erfaring fra arbeid i team.

   

  Utdanningsnivå
 • Høgskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning på høyskole/bachelorgrad

   

  Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe selvstendig, målrettet og strukturert
 • Serviceinnstilling
 • Samarbeidsevne
 • Utadvendt, sosial og positiv.

   

  Vi tilbyr
 • Tilhørighet i en liten og åpen organisasjon i et fremoverlent arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale.
 • Oppstart etter avtale.

   

  Andre opplysninger