Innkalling, praktisk informasjon og forretningsorden NSF Ting 2017

Svenn Erik Ødegaard
13.02.2017
Vedlagt følger innkalling, praktisk informasjon og forretningsorden for Norges Skøyteforbunds Ting 9. – 11. juni 2017.
NSFs Ting avholdes med Fana IL som arrangør og vil foregå på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen (Sandsli)

Merk at fristen for å sende inn forslag til lover og saker, er endret til 9. mai 2017..

Vedlagt er link til NSFs lover:

https://skoyte.klubb.nif.no/dokumentarkiv/Documents/Norges%20Skøyteforbunds%20lov_rev%20juni%202016.pdf

Vi ønsker hjertelig velkommen

Halvor Lauvstad

Generalsekretær
Norges Skøyteforbund

Vedlegg!

Formell innkalling til NSF ting 2017
Forretningsorden NSF ting 2017
Info brev til klubber og kretsern NSF ting 2017