Innkalling, praktisk informasjon og forretningsorden NSF Ting 2017

Svenn Erik Ødegaard
13.02.2017
Vedlagt følger innkalling, praktisk informasjon og forretningsorden for Norges Skøyteforbunds Ting 9. – 11. juni 2017.
NSFs Ting avholdes med Fana IL som arrangør og vil foregå på Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen (Sandsli)

Merk at fristen for å sende inn forslag til lover og saker, er endret til 9. mai 2017..

Vedlagt er link til NSFs lover:

Norges Skøyteforbunds lover pr 31.05.2017

Vi ønsker hjertelig velkommen

Halvor Lauvstad

Generalsekretær
Norges Skøyteforbund

Vedlegg!

Formell innkalling til NSF ting 2017
Forretningsorden NSF ting 2017
Info brev til klubber og kretsern NSF ting 2017