Innføring i NIFs barneidrettsbestemmelser på engelsk

Svenn Erik Ødegaard
01.05.2017
Barneidrettsbestemmelse danner grunnlag for hvordan de ulike idrettene i Norge håndterer barn på ulike alderstrinn i Norge.

​For at utenlandske trenere skal få innsikt og forståelse for hvordan barneidrett ønskes drevet i Norge, kan den enkelte trener ta dette innføringskurset på nett.

For å komme til kurset, trengs en personlig innlogging i sportsadmin. Dersom ikke trener har dette, bes treners klubb bistå med dette.  

Klubber anbefales å stille en gjennomgang og forståelse av dette kurset som forutsetning for å kunne jobbe som trener for barn og unge i norske klubber. 

Her er link til kurset

https://kurs.idrett.no/enrol/index.php?id=149