ISU kongress – forslag til høring

Svenn Erik Ødegaard
14.03.2016
Det internasjonale skøyteforbundet, ISU, har kongress i juni. Norge stiller med en delegasjon som skal stemme over de ulike forslagene som er sendt inn.

​Norges Skøyteforbund ber alle som har innspill og synspunkter til de forslagene som foreligger, om å sende disse til NSF innen 6. april.

Innspill og synspunkter sendes til epost skoyteforbundet@nif.idrett.no

Med hilsen

Norges Skøyteforbund

Congress_2016_Provisional_Agenda_draft.pdf