Antidoping arbeid i Norges Skøyteforbund

Svenn Erik Ødegaard
19.01.2017
Norges Skøyteforbund har i samarbeid med Antidoping Norge utarbeidet en brosjyre som viser hva som forventes på utøver, klubb og forbundsnivå i det praktiske arbeidet.

​Gjennomgå brosjyren og gjør de praktiske tiltakene som skal til på utøver og ledernivå slik at vi kan holde skøytesporten ren!

Antidopingbrosjyre Norges Skøyteforbund 2017

For spørsmål, ta kontakt med generalsekretær Halvor Lauvstad
Epost: halvor.lauvstad@nif.idrett.no
Mobil: 4815 8446