Retningslinjer for sanksjoner i disiplinærsaker Norges Skøyteforbund 2015-16.pdf
  
06.11.2015 13:06Lover og regler
Norges Skøyteforbunds lov_rev juni 2016.pdf
  
04.07.2016 08:55Lover og regler
Norges Skøyteforbunds antidopingarbeid nett.pdf
  
03.10.2016 08:30Lover og regler
Internasjonale regler for inline på bane, vei og maraton.pdf
  
20.06.2016 11:34Lover og regler
Innberetning løperfond.pdf
  
31.01.2017 10:01Lover og regler
Barneidrettsbestemmelsene.pdf
  
10.03.2016 12:56Lover og regler
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Skjemaerhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Skjemaer.aspxNavigasjon på siden
Forbundstingethttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Forbundstinget.aspxNavigasjon på siden
Lisenshttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Lover og reglerhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/LoverOgRegler.aspxNavigasjon på siden
Alle dokumenterhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://skoyte.klubb.nif.no/dokumentarkiv/Sider/AlleDokumenter.aspxNavigasjon på siden