Strategi_2015-2017 November 2015.pdf
  
19.09.2017 16:31Lover og regler
Sanksjonsreglement Barneidrett NSF 2017.pdf
  
24.10.2017 12:44Lover og regler
Retningslinjer for sanksjoner i disiplinærsaker Norges Skøyteforbund 2015-16.pdf
  
06.11.2015 13:06Lover og regler
NSF_spes_best_2017-2018.pdf
  
15.09.2017 09:45Lover og regler
Norges Skøyteforbunds lov revidert etter NSF Ting Juni 2017.pdf
  
15.06.2017 08:17Lover og regler
Norges Skøyteforbunds antidopingarbeid nett.pdf
  
03.10.2016 08:30Lover og regler
Internasjonale regler for inline på bane, vei og maraton.pdf
  
20.06.2016 11:34Lover og regler
Innberetning løperfond.pdf
  
31.01.2017 10:01Lover og regler
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser mai 2017.pdf
  
21.05.2017 19:07Lover og regler
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Skjemaerhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Skjemaer.aspxNavigasjon på siden
Forbundstingethttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Forbundstinget.aspxNavigasjon på siden
Lisenshttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Lover og reglerhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/LoverOgRegler.aspxNavigasjon på siden
Alle dokumenterhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://skoyte.klubb.nif.no/dokumentarkiv/Sider/AlleDokumenter.aspxNavigasjon på siden