Mappe: NSF historie
  
23.10.2015 09:35
Mappe: Protokoller styremøter 2014-2017
  
11.06.2017 21:13
Mappe: STRATEGI
  
20.09.2017 10:23
Mappe: Årbøker
  
19.09.2017 16:39
2017 extrastiftelsen utlysning til idrettslag.pdf
  
06.12.2016 11:15
2017-decisions-of-the-isu-council-dubrovnik.pdf
  
17.06.2016 09:03
28_16_NIF_Extrastiftelsen_Flyer_A5.pdf
  
13.05.2016 08:27
Antidopingbrosjyre NSF 2017.pdf
  
19.01.2017 12:11
Formell innkalling NSF Ting 2017.pdf
  
27.03.2017 09:31Forbundstinget
Forretningsorden NSF Ting 2017.pdf
  
13.02.2017 21:16Forbundstinget
gullklubben_mai2016.pdf
  
18.05.2016 15:12
Hospitality_A4_H.pdf
  
28.10.2016 11:56
Hotellavtale med Scandic.pdf
  
07.04.2017 08:48
Idrettens barnerettigheter og bestemmelser mai 2017.pdf
  
21.05.2017 19:07Lover og regler
Infobrev til kretser og klubber Tinget 2017.pdf
  
13.02.2017 21:17Forbundstinget
Innberetning løperfond.pdf
  
31.01.2017 10:01Lover og regler
Innsalgsbrosjyre A4 Skøytekalender 2017 Print.pdf
  
23.11.2016 14:44
Innsalgsbrosjyre A4 Skøytelotteriet 2017.pdf
  
13.10.2016 07:34
Internasjonale regler for inline på bane, vei og maraton.pdf
  
20.06.2016 11:34Lover og regler
ISU comm.2000 oppdatert.levels-SOV-GOE 2016-17.pdf
  
21.06.2016 21:31
ISU_56_Congress_decisions.pdf
  
13.06.2016 08:33
ISU_56_Congress_Elections.pdf
  
13.06.2016 08:33
Kulturdepartementet1_2016.pdf
  
12.08.2016 08:55
Ledermøte 2016 - dagsorden.docx
  
22.04.2016 21:30
Ledermøte 2016 - hotellbooking.docx
  
22.04.2016 21:30
Ledermøtet 2016 - invitasjon.docx
  
27.04.2016 18:31
Ledermøtet 2016 Fullmakt og reisefordeling.doc
  
22.04.2016 21:55
Lisens registrering i sportsadmin.pdf
  
01.09.2016 12:46Lisens
Lisensforsikringen 01.09.17-31.08.18.pdf
  
20.11.2017 23:19Lisens
NM kortbane 2017.pdf
  
24.04.2017 13:50
1 - 30Neste
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Skjemaerhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Skjemaer.aspxNavigasjon på siden
Forbundstingethttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Forbundstinget.aspxNavigasjon på siden
Lisenshttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/Lisens.aspxNavigasjon på siden
Lover og reglerhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
http://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/dokumentarkiv/sider/LoverOgRegler.aspxNavigasjon på siden
Alle dokumenterhttp://skoyte.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumenter.png
https://skoyte.klubb.nif.no/dokumentarkiv/Sider/AlleDokumenter.aspxNavigasjon på siden