Skøyteglede


Norges Skøyteforbund har mottatt en nasjonal gave fra Sparebankstiftelsen DNB. Formålet er
å fordele midler til gode dugnadsprosjekter for skøyteglede over hele landet, med fokus på tur,
lek og familie.