Bredde

 

Introduction to children’s sports in Norway – fundamental values. 


skoyteskole.bmpI Norge er det en lang tradisjon med skøyter som lek, mosjon og konkurranseidrett. De aller fleste har skøyter, og de aller fleste har mange gode opplevelser med dette. Veldig få aktiviteter skaper så umiddelbar mestringsfølelse og begeistring, og like få idretter skaper så suveren balanse og komplett styrke som skøyter.  

 

Breddeidretten i Norges Skøyteforbunds idretter favner bredt og omhandler de fleste innen idrettene, foruten topp/elitesatsing og  landslag. Breddetilbudet er det første en møter som ny i sporten, og vil være det som skaper grunnlaget for god trivsel i et godt sosialt miljø, og for en del, danne grunnlaget for satsing mot toppen.

 

Barn og ungdom prioriteres i breddesatsingen, men den innbefatter alle alders- og mål​grupper. Vi arbeider aktivt for å skape moderne skøyte aktiviteter som treffer dagens ønsker og behov.

 

Retningslinjer ungdomsidrett i Norges Skøyteforbund

Barneidrettsbestemmelsene

Sanksjonsreglement Norges Skøyteforbund 2017