Bredde

 

Introduction to children’s sports in Norway – fundamental values. 


skoyteskole.bmpI Norge er det en lang tradisjon med skøyter som lek, mosjon og konkurranseidrett. De aller fleste har skøyter, og de aller fleste har mange gode opplevelser med dette. Veldig få aktiviteter skaper så umiddelbar mestringsfølelse og begeistring, og like få idretter skaper så suveren balanse og komplett styrke som skøyter.  

 

Breddeidretten i Norges Skøyteforbunds idretter favner bredt og omhandler de fleste innen idrettene, foruten topp/elitesatsing og  landslag. Breddetilbudet er det første en møter som ny i sporten, og vil være det som skaper grunnlaget for god trivsel i et godt sosialt miljø, og for en del, danne grunnlaget for satsing mot toppen.

 

Barn og ungdom prioriteres i breddesatsingen, men den innbefatter alle alders- og mål​grupper. Vi arbeider aktivt for å skape moderne skøyte aktiviteter som treffer dagens ønsker og behov.

 

Retningslinjer ungdomsidrett i Norges Skøyteforbund

Barneidrettsbestemmelsene

Sanksjonsreglement Norges Skøyteforbund 2017

 

 

Påmeldingsfrist Skøytecamphttps://skoyte.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Påmeldingsfrist-Skøytecamp.aspxPåmeldingsfrist Skøytecamp2017-06-18T22:00:00ZNy påmeldingsfrist for skøytesamling på Hamar Vikingskipet (sommeris) 6.-11. AUGUST. For jenter og gutter 11-16 år (født 2001-2006). Påmeldingsfrist er 26.6.2017
Skøytecamp Hamar 2017https://skoyte.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Skøytecamp-Hamar-20170609-9019.aspxSkøytecamp Hamar 20172017-06-08T22:00:00ZSkøytesamling Hamar Vikingskipet (sommeris) 6.-11. AUGUST. For jenter og gutter 11-16 år (født 2001-2006).
Innføring i NIFs barneidrettsbestemmelser på engelskhttps://skoyte.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Innføring-i-NIFs-barneidrettsbestemmelser-på-engelsk.aspxInnføring i NIFs barneidrettsbestemmelser på engelsk2017-04-30T22:00:00ZBarneidrettsbestemmelse danner grunnlag for hvordan de ulike idrettene i Norge håndterer barn på ulike alderstrinn i Norge.
Jenteløftet 2017https://skoyte.klubb.nif.no/nyheter/Sider/Jenteløftet-2017.aspxJenteløftet 20172017-02-02T23:00:00ZBli med på årets skøyteleir for jenter på fantastiske Skiringssal i Sandefjord!